O nas

„Zakładajcie Komitety” – założyliśmy tę stronę w roku 2011, w 35-lecie powstania Komitetu Obrony Robotników. W roku 2o16 usunęliśmy materiały nieaktualne, zachowujemy natomiast tę część strony, która może być pomocna dla tych, którzy szukają materiałów o Komitecie Obrony Robotników, później przemianowanym na Komitet Samoobrony Społecznej KOR.

Poniższy tekst pochodzi z roku 2011. Zachowujemy go, bo wcale się nie zdezaktualizował:

23 września 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników. W podpisanym przez 14 osób – w tym między innymi przez Stanisława Barańczaka, Jacka Kuronia, Edwarda Lipińskiego i Antoniego Macierewicza – „Apelu do społeczeństwa i władz PRL” sygnatariusze stanęli w obronie osób represjonowanych przez władze PRL za udział w robotniczych wystąpieniach w Ursusie, Radomiu i innych miastach w czerwcu 1976 r.

Czy to co wydarzyło się 35 lat temu, jest interesujące już tylko dla historyków? Czy działania osób zaangażowanych w KOR mogą być dziś dla nas istotne?

Wierzymy, że ideały i wartości, które połączyły 35 lat temu, wywodzących się z różnych środowisk ludzi są nadal ważne, chcemy z historii wyciągać wnioski, a nie czytać tylko o niej w książkach. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się w obchody 35-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników.

Jako cele projektu stawiamy sobie między innymi przypomnienie i przedstawienie  działalności Komitetu, a także samych osób zaangażowanych w jego aktywność. Komitet Obrony Robotników w swojej działalności nawiązywał i kontynuował Polskie tradycje niepodległościowe i obywatelskie – chcielibyśmy, aby nasz projekt powiązał te właśnie tradycje z obecnie istniejącym w Polsce społeczeństwem obywatelskim, którego KOR tworzył podwaliny. By cele i metody Komitetu, stawały się realną inspiracją do działań teraźniejszych. Projekt „Zakładajcie Komitety”,która to nazwa nawiązuje do słów Jacka Kuronia, może stać się  inspiracją i zachętą dla aktywności obywatelskiej, pracy na rzecz innych, na rzecz zmian.

Projekt rocznicowy realizowany jest przez Fundację Projekt: Polska, Fundację „Ośrodek KARTA”, Fundację „Civis Polonus”, Stowarzyszenie „Młoda RP”, Trust for CivilSociety in Central and Eastern Europe.