O KOR

Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna utworzona latem 1976 roku przez grupę intelektualistów i młodych opozycjonistów w celu niesienia pomocy represjonowanym uczestnikom protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i Płocku.
Początkowo KOR liczył 14 członków, do których wkrótce dołączyło kilku następnych. Byli wśród nich znani intelektualiści – pisarz Jerzy Andrzejewski, ekonomista Edward Lipiński (w którego mieszkaniu odbyła się największa ilość zebrań KOR-u), krytyk literacki Jan Józef Lipski, aktorka Helena Mikołajska, poeta i tłumacz Stanisław Barańczak, adwokaci Aniela Steinsbergowa i Ludwik Cohn, weterani antykomunistycznego podziemia Antoni Pajdak i Józef Rybicki, kapelan Szarych Szeregów i AK Jan Zieja, a także młodzi wówczas opozycjoniści – Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Piotr Naimski oraz Jacek Kuroń.
Nowatorstwo KOR polegało przede wszystkim na tym, że jego działalność była jawna – nazwiska, adresy i telefony członków ogłaszano m.in. w „Biuletynie Informacyjnym KOR”, tak aby ludzie, którzy padli ofiarą represji oraz członkowie ich rodzin wiedzieli, gdzie mogą szukać pomocy.
Niektórzy z działaczy KOR utworzyli grupy jeżdżące do Radomia i Ursusa w celu udzielenia pomocy materialnej mieszkającym tam rodzinom represjonowanych robotników, a także w celu zbierania informacji o nieznanych uprzednio ofiarach represji. Do września 1977 r. KOR udzielił pomocy ponad 600 rodzinom, wydatkując na ten cel ponad 3 miliony ówczesnych złotych.
Pomimo licznych szykan i represji, jakie władze stosowały wobec członków KOR-u, organizacja ta rozwinęła działalność na szeroką skalę. Już wkrótce po swoim powstaniu, KOR zaczął wydawać biuletyn informacyjny „Komunikat”, w którym publikowano dane o represjach, a także podawano liczby osób, którym udzielono pomocy i wysokość kwot przekazywanych jako pomoc. Maszynowe przepisywanie „Komunikatu” oraz zbieranie pieniędzy dla rodzin represjonowanych robotników stało się zaczątkiem powstania ruchu, który z czasem skupił wokół siebie ok. 1500 osób.
Działacze KOR walczyli o prawa i wolności obywatelskie, współtworzyli Wolne Związki Zawodowe, Towarzystwo Kursów Naukowych, organizowali niezależny ruch wydawniczy, współpracowali z opozycją w Czechosłowacji i ZSRR.